1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Kaderrichtlijn Water
  6.   Voornemen
  7. Voornemen werkprogramma, tijdschema en belangrijke waterbeheerskwesties voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Kaderrichtlijn WaterVoornemen werkprogramma, tijdschema en belangrijke waterbeheerskwesties voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp werkprogramma, tijdschema en belangrijke waterbeheerskwesties voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, van 22 december 2017 tot en met 21 juni 2018.

In het ontwerp werkprogramma worden de voorgenomen planning en werkwijze om tot de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 te komen beschreven. Hierin is tevens opgenomen de nota belangrijke waterbeheerkwesties. Dit onderdeel dient als vertrekpunt voor het bepalen van de waterkwaliteitsopgave voor de periode 2022-2027.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb).

Inzage

De papieren documenten liggen van 22 december 2017 tot en met 21 juni 2018 ook ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Provinciehuis DrentheWesterbrink 1Assen
Provinciehuis FlevolandVisarenddreef 1Lelystad
Provinciehuis FryslânTweebaksmarkt 52Leeuwarden
Provinciehuis GelderlandMarkt 11Arnhem
Provinciehuis GroningenSint Jansstraat 4
Groningen
Provinciehuis LimburgLimburglaan 10Randwyck-Maastricht
Provinciehuis Noord-BrabantBrabantlaan 1Den Bosch
Provinciehuis Noord-HollandDreef 3Haarlem
Provinciehuis OverijsselLuttenbergstraat 2Zwolle
Provinciehuis UtrechtArchimedeslaan 6Utrecht
Provinciehuis ZeelandAbdij 6Middelburg
Provinciehuis Zuid-HollandZuid-Hollandplein 1Den Haag

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.

Algemene documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu