1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Kaderrichtlijn Water
  6.   Voornemen
  7. Voornemen werkprogramma, tijdschema en belangrijke waterbeheerskwesties voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Kaderrichtlijn WaterVoornemen werkprogramma, tijdschema en belangrijke waterbeheerskwesties voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerp werkprogramma, tijdschema en belangrijke waterbeheerskwesties voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

In het ontwerp werkprogramma worden de voorgenomen planning en werkwijze om tot de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 te komen beschreven. Hierin is tevens opgenomen de nota belangrijke waterbeheerkwesties. Dit onderdeel dient als vertrekpunt voor het bepalen van de waterkwaliteitsopgave voor de periode 2022-2027.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.

Algemene documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu