1. Home
  2. Zienswijze indienen

Kaderrichtlijn WaterZienswijze indienen

U kunt een zienswijze indienen op het Ontwerp Werkprogramma, Tijdschema en Belangrijke waterbeheerskwesties voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, van 22 december 2017 tot en met 21 juni 2018.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb).

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze.

Schriftelijk per post

  • Directie Participatie
  • O.v.v. Kaderrichtlijn Water
  • Postbus 30316
  • 2500 GH Den Haag

Mondeling

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u een afspraak maken via de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070 456 8999.

Platform Participatie

Hoofdmenu