1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging
 6. Ontwerpbesluit luchthavengebied en vliegveiligheid (2013)

Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijzigingOntwerpbesluit luchthavengebied en vliegveiligheid (2013)

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen.

Van 22 november tot en met 19 december 2013 lag de ontwerpwijziging voor de onderdelen luchthavengebied en vliegveiligheid ter inzage.

Vliegveiligheid

Een belangrijke reden om het luchthavenindelingbesluit Schiphol te wijzigen heeft te maken met het borgen van de vliegveiligheid. Een deel van het beperkingengebied en de regels voor het gebruik van grond binnen die gebieden is daarom gewijzigd. De wijzigingen hangen samen met gewijzigde of nieuwe internationale regels.

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op:

 • Verlagen van de noodklimtoetsvlakken
 • Completeren en actualiseren van de toetsvlakken voor luchtverkeersapparatuur
 • Toevoegen/opnemen van nieuwe toetsvlakken
 • Instellen van een toetszone voor windturbines
 • Instellen van een toetszone voor het gebruik van laserinstallaties
 • Opnemen van beperkingen voor bomen en struiken

Luchthavengebied

Het luchthavengebied is met het wijzigingbesluit beperkt gewijzigd ten behoeve van een nieuwe vliegtuigopstelplaats. De wijziging heeft ter inzage gelegen, maar er zijn op dit onderdeel geen zienswijzen ingediend. Dit onderdeel van het luchthavenindelingbesluit is sinds 1 juli 2014 van kracht.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu