1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging
  6.   Vaststelling wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging luchthavengebied (2014)
  7. Vaststelling wijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging luchthavengebied (2014)

Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijzigingVaststelling wijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging luchthavengebied (2014)

Deze fase is afgerond.

Eind 2013 lag het wijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van het luchthavengebied (2014) ter inzage.

Vanwege de urgentie van deze wijziging, is deze na de zienswijzenperiode als apart besluit vooruitlopend op het ontwerpbesluit met het oog op vliegveiligheid in procedure gebracht, vastgesteld en op 1 juli 2014 in werking getreden (Staatsblad 2014, 193). Dit was mogelijk omdat over de wijziging van het luchthavengebied geen enkele zienswijze was ingediend.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu