1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012 - 2020

Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012 - 2020

Op deze pagina vindt u het afgeronde zienswijzeprocedure voor de Mariene Strategie deel 1, 2 en 3 2012-2020.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerp deel 1
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerp deel 2
Fase 3Afgerond - Zienswijze indienen op deel 3: het KRM programma van maatregelen

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM, 2008) verplicht de lidstaten om hun zeeën schoner en gezonder te maken. De Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012 - 2020 stelt de onderwerpen en milieudoelen voor 2020 vast.

Mariene strategie Noordzee

Deel 1

Het eerste deel van de Mariene Strategie omschrijft wat een goede milieutoestand inhoudt, bepaalt de milieudoelen en de initiële beoordeling daarvan, aan de hand van 32 indicatoren. Deze beoordeling geeft een actueel beeld van de milieutoestand van het Nederlandse deel van de Noordzee. Hierbij zijn de belangrijkste risico’s en problemen geïdentificeerd voor het bereiken van de gewenste milieutoestand in 2020.

Deel 2

Het KRM-monitoringprogramma vormt deel 2 van de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020. Dit KRM-monitoringprogramma werkt de 32 indicatoren uit naar concrete monitoring op zee. Op basis daarvan is het volgende te bepalen:

  • De mate waarin de gestelde milieudoelen uit de Mariene Strategie deel 1 worden bereikt.
  • De effectiviteit van de maatregelen onder de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

In 2018 komt er een update van de initiële beoordeling en de criteria voor de gewenste milieutoestand. Het KRM-monitoringprogramma levert een goede basis voor deze update.

Deel 3

Het derde en laatste deel van de Nederlandse Mariene Strategie is het KRM-Programma van Maatregelen. Dit beschrijft de maatregelen die genomen zijn of gaan worden om een goede milieutoestand in 2020 te bereiken. De samenvatting van het KRM-Programma van Maatregelen wordt opgenomen in de nieuwe Beleidsnota Noordzee 2015-2021 als zelfstandige bijlage van Nationaal Waterplan 2.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999, of bekijk de website van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu.

Inhoudelijke informatie over het project vindt u op de website Noordzeeloket.nl (let op: links openen in nieuw venster). 

Platform Participatie

Hoofdmenu