1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelwegen
 6. Verkeersbesluit

Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelwegenVerkeersbesluit

U kunt beroep instellen tegen het verkeersbesluit van 7 juni tot en met 19 juli 2018.

Van 8 februari tot en met 21 maart 2018 heeft het ontwerpverkeersbesluit ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Ten opzicht van het ontwerp-verkeersbesluit zijn er geen wijzigingen doorgevoerd in de trajecten en hectometrering. Er zijn wel wijzigingen doorgevoerd in de uitvoeringsdatum.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank binnen het rechtsgebied, waarin u woonachtig of gevestigd is. Meer informatie over hoe u beroep in kunt dienen is te vinden op http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/ (opent in nieuw venster).

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 1. de naam en adres van de indiener;
 2. de dagtekening;
 3. vermelding van de datum en nummer of kenmerk van het besluit, waartegen het beroepschrift zich richt en
 4. de opgave van redenen, waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

Digitaal beroep

Digitaal beroep instellen bij de rechtbank is ook mogelijk via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (opent in nieuw venster). De indiener dient wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

U kunt beroep instellen als u:

 • een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpverkeersbesluit in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden; 
 • of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Voorlopige voorziening

Indien een beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de voorgenoemde Rechtbank. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Zo mogelijk moet tevens een kopie van het besluit toegevoegd waarop het geschil betrekking heeft.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Over de hoogte van dit bedrag, alsmede ten aanzien van de termijn waarbinnen dit bedrag moet worden betaald, kan contact worden opgenomen met de griffier van de bevoegde rechtbank.

Inzage

Het verkeersbesluit met bijhorende documenten ligt vanaf 7 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage op de volgende kantoren van Rijkswaterstaat op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Bij het binnenkomen van een gebouw van Rijkswaterstaat wordt u gevraagd zich te legitimeren.

LocatieAdresPlaats
Noord-NederlandZuidersingel 3Leeuwarden
Oost-NederlandEusebiusbuitensingel 66Arnhem
Zuid-NederlandZuidwal 58’s-Hertogenbosch
Zuid-NederlandAvenue Ceramique 125Maastricht
Zee en DeltaPoelendaelesingel 18Middelburg

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu