1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. N35 Nijverdal - Wierden

N35 Nijverdal - Wierden

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport N35 Nijverdal – Wierden.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen milieueffectrapport
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
Fase 3Beroep aantekenen tegen tracébesluit

Op de N35 tussen Nijverdal en Wierden vormen de doorstroming van het verkeer en ook de verkeersveiligheid een probleem. Omdat de verkeersdrukte de komende jaren toeneemt, zullen ook de problemen zoals files en verkeersongevallen toenemen.

N35 Zwolle - Wijnthmen

Deel N35 opwaarderen naar autoweg

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op en rond dit tracé te verbeteren, wil de minister van Infrastructuur en Waterstaat samen met de provincie Overijssel en de gemeenten in de regio dit deel van de N35 opwaarderen naar een autoweg. Rijkswaterstaat neemt de uitvoering op zich. De weg krijgt:

  • twee rijbanen met elk twee rijstroken
  • een maximum toegestane snelheid van 100 km/h
  • ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen

Om de N35 tussen Nijverdal en Wierden te kunnen aanpassen, neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat een (ontwerp)tracébesluit. De milieueffecten van dit (ontwerp)tracébesluit worden in een milieueffectrapport inzichtelijk gemaakt.

Noordvariant als voorkeursalternatief uitgewerkt

In de verkenningsfase heeft Rijkswaterstaat diverse mogelijkheden voor de opwaardering van de N35 Nijverdal - Wierden onderzocht. Daaruit kwam de zogeheten noordvariant met een ongelijkvloerse kruising en een ongelijkvloerse aansluiting bij Nijverdal als voorkeursalternatief naar voren. In het ontwerptracébesluit / milieueffectrapport (OTB/MER) is dit voorkeursalternatief verder uitgewerkt.

Rijkswaterstaat heeft de effecten van de nieuwe weg op de omgeving onderzocht. Ook is vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om negatieve effecten te verminderen of te compenseren. Het gaat om maatregelen op het gebied van geluid, landschap, natuur en water.

Planning

WanneerWat
2019Vaststellen tracébesluit en de nota van antwoord
2019Mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het tracébesluit

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. 

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu