1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Natura 2000: IJsselmeergebied
  6. Beheerplan

Natura 2000: IJsselmeergebiedBeheerplan

Deze fase is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het beheerplan.

Wijzigingen op ontwerpbeheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied

Van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 heeft het ontwerpbeheerplan Natura 2000 ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het beheerplan IJsselmeergebied is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder genoemd.

  • Op het professioneel dronegebruik is een aanvullende toetsing uitgevoerd, waardoor het in het beheerplan 2000 IJsselmeergebied onder voorwaarden kan worden vrijgesteld van de vergunningplicht Wet Natuurbescherming. 
  • Teksten over de fuikenvisserij op paaiende spiering zijn verduidelijkt en geactualiseerd, zonder dat dat gevolgen heeft voor het vergunningen- en vrijstellingenspoor. 
  • De meeste zienswijzen leidden tot een toelichting of verduidelijking, zonder dat daarvoor een aanpassing van het Beheerplan nodig was. In de nota van antwoord kunt u de andere wijzigingen vinden.

Relevante documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu