1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerppeilbesluit en het milieueffectrapport.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op notitie reikwijdte en detailniveau
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerppeilbesluit en milieueffectrapport

Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de zoetwatervoorraad in het IJsselmeergebied op peil te houden. In plaats van een vast zomerpeil komt er een peil met een bandbreedte waarbinnen het peil mag fluctueren. Om dit mogelijk te maken werkt Rijkswaterstaat aan een nieuw peilbesluit. Rijkswaterstaat geeft hiermee uitvoering aan de Deltabeslissing IJsselmeergebied.

Meisje

71 zienswijzen op het ontwerppeilbesluit

Van 3 oktober tot en met 13 november 2017 zijn 71 zienswijzen ingediend op het ontwerppeilbesluit. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 125 personen en organisaties hun naam onder een van de zienswijzen gezet.

Ontwerppeilbesluit

Rijkswaterstaat wil het water in het IJsselmeer en Markermeer kunnen vasthouden zodat ook in tijden van droogte voldoende zoet water beschikbaar blijft. Het nieuwe peilbesluit zal het huidige peilbesluit uit 1992 vervangen. Met een nieuw peilbesluit kan Rijkswaterstaat beter inspelen op de meteorologische omstandigheden en de vraag naar zoetwater.

Planning

WanneerWat
2018Vaststelling definitief peilbesluit en milieueffectrapport
2019Uitwerking peilbesluit in peilbeheer

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu