1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied
  6.   Ontwerpbesluit
  7. Ontwerp-peilbesluit

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebiedOntwerp-peilbesluit

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp-peilbesluit en het milieueffectrapport van 3 oktober tot en met 13 november 2017.

Rijkswaterstaat wil het water in het IJsselmeer en Markermeer kunnen vasthouden zodat ook in tijden van droogte voldoende zoet water beschikbaar blijft en stelt daarom een nieuw peilbesluit op voor het IJsselmeergebied. Dit houdt onder andere in dat:

  • in de zomer het vaste peil in het IJsselmeer en Markermeer wordt vervangen door een peil met een bandbreedte van 20 cm waarbinnen het meerpeil mag fluctueren;
  • met de invoering van de bandbreedte het mogelijk wordt om een natuurlijker peilverloop (voorjaar hoog, nazomer laag) na te bootsen;
  • het gemiddelde winterpeil (1 oktober tot 1 maart) niet verandert.

Met een nieuw peilbesluit kan Rijkswaterstaat beter inspelen op de meteorologische omstandigheden en de vraag naar zoetwater. Het nieuwe peilbesluit zal het huidige peilbesluit uit 1992 vervangen.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb).

Relevante documenten

Informatieavonden

Rijkswaterstaat organiseert vijf informatieavonden over het nieuwe peilbesluit IJsselmeergebied voor belangstellenden. De Waterschappen zijn ook aanwezig om u te informeren  over de samenhang tussen het nieuwe peilbesluit en het waterbeheer in de regio.

Datum
Plaats
Locatie
5 oktober 2017
Hoorn
Schouwburg Het Park, Westerdijk 4
9 oktober 2017
Naarden
Naarderbos, IJsselmeerweg 100
11 oktober 2017
Lelystad
RWS Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2
17 oktober 2017
Lemmer
Hotel Iselmar, Plattedijk 16
19 oktober 2017
Zwartsluis
Hotel Zwartewater, De Vlakte 20

U bent van harte welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Er is geen vast programma. U kunt zelf bepalen op welk moment u de inloopbijeenkomst bezoekt. Aanmelden is niet nodig.

Inzage

De papieren documenten liggen van 3 oktober tot en met 13 november 2017 ook ter inzage op de volgende locaties:

Instantie
Locatie
Plaats
Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Zuiderwagenplein 2
Lelystad
Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Griffioenlaan 2
Utrecht
Provinciehuis Flevoland
Visarenddreef 1
Lelystad
Provinciehuis Overijssel
Luttenbergstraat 2
Zwolle
Provinciehuis Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Leeuwarden
Noord-Hollands ArchiefKleine Houtweg 18
Haarlem
Provinciehuis Utrecht
Archimedeslaan 6
Utrecht
Provinciehuis Gelderland
Eusebiusplein 1a
Arnhem

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt Rijkswaterstaat alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.

Platform Participatie

Hoofdmenu