1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Internetconsultatie: Omgevingswet en aanvullingswet bodem
  6. Internetconsultatie: ontwerpwijziging Wet milieubeheer

Internetconsultatie: Omgevingswet en aanvullingswet bodemInternetconsultatie: ontwerpwijziging Wet milieubeheer

U kunt niet meer reageren op de wijziging Wet milieubeheer tbv ILUC-richtlijn en reductieverplichting richtlijn brandstofkwaliteit.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) past de Wet milieubeheer aan. Aanleiding voor de wijziging is de implementatie van de Europese richtlijn Indirect Land Use Change (ILUC) en de operationalisering van de reductieverplichting van de richtlijn brandstofkwaliteit en de daarmee samenhangende uitvoeringssystematiek.

Het doel van de gehele implementatie van de ILUC-richtlijn en de operationalisering van de reductieverplichting van de richtlijn brandstofkwaliteit is de verankering van de aanvullingen en wijzigingen in de in 2015 geïntroduceerde wet- en regelgeving om te komen tot een eenvoudig, handhaafbaar en kosteneffectief systeem waarmee Nederland en haar leveranciers van brandstoffen aan de Nederlandse markt aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Brandstof

Reageren

U kunt niet meer reageren op de ontwerpwijziging Wet milieubeheer. Dit kon tot en met 5 september 2016. Meer informatie vind u via het platform www.internetconsultatie.nl (let op: link opent in nieuw venster). Hier kunt u ook de ontwerpwijziging bekijken.

Platform Participatie

Hoofdmenu