1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel
  6.   Ontwerptracebesluit en milieueffectrapport
  7. Documenten

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - BoxtelDocumenten

Alle relevante documenten die bij deze fase horen vindt u op deze pagina.

Algemeen

Ontwerptracébesluit

Milieueffectrapport

Geluid OTB

Externe veiligheid OTB

Luchtkwaliteit OTB

Trillingen en laagfrequent geluid OTB

Stedelijke en landschappelijke inpassing OTB

Overwegveiligheid OTB

Natuur OTB

Water OTB

Bodem OTB

Archeologie OTB

Tijdelijke afsluiting N65 OTB

Variantenafweging MER

Geluid MER

Externe veiligheid MER

Luchtkwaliteit MER

Gezondheid MER

Trillingen MER

Stedelijke en landschappelijke inpassing MER

Barrièrewerking MER

Natuur MER

Water MER

Bodem MER

Archeologie MER

Eindsituatie N65, gecombineerd voor PHS Meteren – Boxtel MER

Nota van antwoord ontwerp notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage MER

Platform Participatie

Hoofdmenu