1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel
  6.   Ontwerptracebesluit en milieueffectrapport
  7. Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - BoxtelOntwerptracébesluit en milieueffectrapport

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport van 16 maart tot en met 26 april 2018.

Op basis van de (ontwerp) notitie reikwijdte en detailniveau en de daarop ontvangen zienswijzen heeft een nadere uitwerking van de varianten voor spooruitbreiding plaatsgevonden. In juni 2014 is het voorkeursalternatief door de staatssecretaris van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgesteld. Dit betreft variant ‘V2 Hoog’ voor de Zuidwestboog Meteren en variant ‘V3’ voor de spooruitbreidingen tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. Voor Vught is daarna nog een nieuwe variant voor de verdiepte ligging (‘V3 Oost Verkort’) onderzocht. Uiteindelijk is op 17 december 2015 de voorkeur voor variant ‘V3’ bestuurlijk herbevestigd.

De rapporten over de variantenafweging zijn als bijlagen bij het milieueffectrapport gevoegd. In het milieueffectrapport zijn de resultaten van de stappen die hebben geleid tot het voorkeursalternatief verwerkt. Het voorkeursalternatief is in het milieueffectrapport verder uitgewerkt en op (milieu)effecten beoordeeld. Het ontwerptracébesluit beschrijft de aanpassingen aan het spoor van het voorkeursalternatief en geeft aan welke maatregelen worden genomen om de gevolgen voor de omgeving te verminderen.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb).

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze.

Organiseert u een actie en wilt u de reactieformulieren bij de directie Participatie indienen, neem van tevoren contact op met de directie Participatie, telefoonnummer 070 456 8999.

Informatiebijeenkomsten

ProRail organiseert vijf informatiebijeenkomsten waar u terecht kunt voor informatie over het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport en de zienswijzeprocedure. U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomsten.

DatumMaandag 26 maart
Tijd16.00 uur tot en met 21.00 uur
LocatieNovalis, Industrieweg 9C, Vught
DatumWoensdag 28 maart
Tijd16.00 uur tot en met 20.00 uur
Locatie3 Zussen, Rijksstraatweg 80 (navigatie Mark 2) Meteren
DatumDinsdag 3 april
Tijd16.00 uur tot 20.00 uur
LocatieVan der Valk, Hogeweg 65, Zaltbommel
DatumWoensdag 4 april
Tijd16.00 uur tot en met 20.00 uur
Locatie1931 Congrescentrum, Oude Engelenseweg 1, ’s-Hertogenbosch
DatumDonderdag 5 april
Tijd16.00 uur tot en met 20.00 uur
LocatieMolenwijk 2, Boxtel

Inzage

De papieren documenten liggen van 16 maart tot en met 26 april 2018 ook ter inzage op de volgende gemeente- en provinciehuizen en op het ministerie:

InstantieLocatiePlaats

Gemeente Geldermalsen

Kuipershof 2Geldermalsen
Gemeente NeerijnenVan Pallandtweg 11Neerijnen
Gemeente ZaltbommelHogeweg 11Zaltbommel
Gemeente MaasdrielKerkstraat 45Kerkdriel
Gemeente ’s-HertogenboschWolvenhoek 1‘s-Hertogenbosch
Gemeente VughtSecretaris van Rooijstraat 1Vught
Gemeente HaarenMonseigneur Bekkersplein 2Haaren
Gemeente BoxtelMarkt 1Boxtel
Provincie GelderlandMarkt 11Arnhem
Provincie Noord-BrabantBrabantlaan 1‘s-Hertogenbosch
Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
(alleen op afspraak, telefoon 070 456 8999)

Rijnstraat 8

Den Haag

Wat gebeurt er daarna?

Zodra de terinzagelegging van het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport is afgelopen, neemt het ministerie alle zienswijzen in behandeling. In een nota van antwoord wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding geven tot wijziging van het ontwerptracébesluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt hierover geïnformeerd.

De nota van antwoord wordt samen met het tracébesluit gepubliceerd, naar verwachting in 2019. Alleen indieners van een zienswijze op het ontwerptracébesluit kunnen later in beroep gaan tegen het definitieve tracébesluit.

Platform Participatie

Hoofdmenu