1. Home
  2. Zienswijze indienen

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - BoxtelZienswijze indienen

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport van 16 maart tot en met 26 april 2018.

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze.

Organiseert u een actie en wilt u de reactieformulieren bij de directie Participatie indienen, neem van tevoren contact op met de directie Participatie, telefoonnummer 070 456 8999.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb).

Schriftelijk per post

  • Directie Participatie
  • O.v.v. ontwerptracébesluit en milieueffectrapport PHS Meteren - Boxtel
  • Postbus 30316
  • 2500 GH Den Haag

Mondeling

Tijdens de informatiebijeenkomsten is er gelegenheid om uw zienswijze mondeling bij een notulist in te dienen. Een mondelinge zienswijze kunt u ook telefonisch indienen tijdens kantooruren (tel. 070-4568999).

Meer informatie

Platform Participatie

Hoofdmenu