1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. IC: Regeling energie vervoer

IC: Regeling energie vervoer

U kunt niet meer reageren op de regeling energie vervoer.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt de Regeling energie vervoer voor. Met deze regeling wordt de EU richtlijn Indirect Land Use Change (ILUC) en de reductieverplichting van de EU richtlijn brandstofkwaliteit geïmplementeerd. Deze regeling vervangt de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015 en enkele artikelen van de Regeling brandstoffen luchtverontreiniging.

Emissie

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is implementatie van de ILUC-richtlijn en de operationalisering van de reductieverplichting van de richtlijn brandstofkwaliteit en de verankering in de Nederlandse wet en regelgeving van de aanvullingen en wijzigingen in de in 2015 geïntroduceerde Europese wet- en regelgeving. De Regeling energie vervoer bevat detailregels met betrekking tot de jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en de rapportage- en reductieverplichting van vervoersemissies.

Het doel is voorts om te komen tot een eenvoudig, handhaafbaar en kosteneffectief systeem, waarmee Nederland en haar leveranciers van brandstoffen aan de Nederlandse markt aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De wetswijziging en het besluit is in 2016 en 2017 in internetconsultatie geweest.

Doelgroepen die worden geraakt

Doelgroepen die worden geraakt:

  • Olie- en energiemaatschappijen die brandstoffen leveren aan de Nederlandse vervoersmarkt. 
  • Producenten en leveranciers van hernieuwbare energie aan de Nederlandse vervoersmarkt.
  • Verificateurs die bedrijven controleren of die op een juiste manier de inboekgegevens in het register hebben ingevoerd.
  • Consument, die brandstoffen tankt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de regeling? Dat kan via de website www.internetconsultatie.nl (opent in nieuw venster).

Platform Participatie

Hoofdmenu