1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Schiphol: tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten
  6. Besluit

Schiphol: tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchtenBesluit

Het project bevindt zich in fase 2. De tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol is vastgesteld.

Deze regeling is op 8 mei 2017 gepubliceerd in de Staatscourant en treedt met ingang van 1 november 2017 in werking. De naam van de regeling, zoals in het ontwerpbesluit staat, is gewijzigd in 'Tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol'. 

Voluit luidt de naam van de regeling: 'Tijdelijke regeling houdende vaststelling van vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten passend bij een maximum aantal vliegtuigbewegingen handelsverkeer in de nacht van 32.000 voor het gebruiksjaar 2018 op de luchthaven Schiphol'.

Vervangende grenswaarden geluidbelasting

In de regeling zijn de vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten voor de nacht (Lnight) vastgesteld, passend bij een maximum aantal van 32.000 nachtvluchten handelsverkeer voor het gebruiksjaar 2018.

Aanpassing op ontwerpbesluit

Van 24 maart tot en met 21 april 2017 heeft het ontwerp ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van deze regeling is –mede als gevolg daarvan – artikel 1 aangepast en is de toelichting op een aantal onderdelen verduidelijkt.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu