1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Schiphol: tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten
  6. Ontwerpbesluit

Schiphol: tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchtenOntwerpbesluit

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpbesluit.

De regeling heeft tot doel om vooruitlopend op de inwerkingtreding van het NNHS voor het gebruiksjaar 2018 te komen tot een maximum aantal nachtvluchten.

Met de regeling worden tijdelijk vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten voor de nacht op het niveau van 32.000 vliegtuigbewegingen vastgesteld. Hiermee kan rekening worden gehouden bij de capaciteitsdeclaratie voor de slotsuitgifte voor het gebruiksjaar 2018 en kunnen ook eventuele uitvoeringstechnische problemen worden gesignaleerd.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu