1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Spoor: Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid)

Spoor: Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met ProRail bijeenkomsten georganiseerd met de betrokken gemeenten over aanvullende geluidmaatregelen voor omwonenden van de Hogesnelheidslijn-Zuid.

Hogesnelheidslijn - Zuid

In februari, maart en april van 2015 vonden sessies met bewoners plaats in achtereenvolgens Zoetermeer, Zevenbergschen Hoek, Breda, Lansingerland, Kaag en Braassem, Zwijndrecht en Haarlemmermeer. De betrokkenheid bij het onderwerp was groot; er is ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mee te denken over oplossingsrichtingen. Het ministerie is de bewoners erkentelijk voor de inzet en openheid in de dialoog.

Eind mei 2015 zijn bewoners geïnformeerd middels een verslag van de onafhankelijk voorzitter van de bewonersavonden over de geluidproblematiek HSL-Zuid. Tijdens de bewonersavonden zijn veel voorstellen gedaan om de geluidoverlast te beperken. Movares heeft vervolgens de effecten van de verschillende maatregelen doorgerekend. Op basis van het verslag van de bewonersavonden en het rapport van Movares is een voorstel gemaakt voor een pakket aan geluidmaatregelen langs de HSL-Zuid.

Na een Bestuurlijk Overleg op 18 september 2015 met de betrokken gemeenten heeft de staatssecretaris het pakket aan maatregelen vastgesteld. De Tweede Kamer is hier op 1 oktober 2015 over geïnformeerd. Na de besluitvorming volgt nu de uitvoering. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met de gemeenten langs de HSL en ProRail het vervolgtraject besproken. Met ProRail zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de maatregelen.

In 2017 werkt ProRail de plannen per locatie verder uit. Dit doet ProRail in contact met gemeenten/bewoners. In 2018 neemt het ministerie van Infrastructuur en Milieu een besluit over uitvoering van de uitgewerkte plannen. Uitvoering van de plannen vindt plaats in 2019 en 2020.

Onderstaand vindt u de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer inclusief bijlagen.

Meer informatie

Op www.prorail.nl/hsl (let op: link opent in nieuw scherm) staat meer inhoudelijke informatie over dit project. Bekijk ook de folder van ProRail voor meer informatie:

Heeft u verdere vragen over de uitvoering van de maatregelen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont. 

Platform Participatie

Hoofdmenu