1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Spooromgeving Geldermalsen
 6. Ontwerptracébesluit

Spooromgeving GeldermalsenOntwerptracébesluit

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit.

Het project spooromgeving Geldermalsen betreft de noodzakelijke aanpassingen aan de sporen en het station in Geldermalsen om de uitbreiding van het aantal sprinters mogelijk te maken en daarnaast de robuustheid van de railinfrastructuur en de betrouwbaarheid van de dienstregeling te verhogen. De fysieke wijzigingen aan het spoor beperken zich tot de spooromgeving in Geldermalsen. Het onderzoek naar de (milieu)effecten gaat over een groter gebied dan het projectgebied, ook is het spoortracé tussen Utrecht en Geldermalsen onderzocht. Het hier gelegen spoor biedt reeds voldoende capaciteit om de extra treinen te kunnen laten rijden. Onderzocht is of de uitbreiding van het aantal treinen van invloed is op de omgeving en of maatregelen nodig zijn. Gebleken is dat er geen maatregelen noodzakelijk zijn tussen Utrecht en Geldermalsen.

Ontwerptracébesluit

Het ontwerptracébesluit beschrijft de maatregelen die worden getroffen en wat de effecten daarvan zijn en de inpassing in de omgeving.

 • De aanleg van een derde spoor tussen de aansluiting van de spoorlijn van en naar Dordrecht met de spoorlijn Utrecht – Den Bosch en het station Geldermalsen met een lengte van ongeveer 1500 meter voor de treinen op de spoorlijn Geldermalsen – Dordrecht; 
 • De verbreding van de spoorbrug over de Linge; 
 • Aanpassing van sporen en wissels;
 • Vervanging van de huidige gelijkvloerse kruisingen met het spoor in Tricht door onderdoorgangen;
 • Het aanleggen van een nieuwe onderdoorgang onder het spoor ten noorden van Tricht en een randweg die aansluit op de bestaande wegenstructuur;
 • Het bouwen van een perron inclusief bijbehorende voorzieningen op het station Geldermalsen, ten westen van het bestaande perron en een nieuw zijperron inclusief bijbehorende voorzieningen aan de oostzijde van het station;
 • Het inkorten en herinrichten van het bestaande eilandperron;
 • Het realiseren van een reizigerstunnel onder de sporen op het station Geldermalsen ter vervanging van de bestaande traverse.

De aanpassingen in de spooromgeving van Geldermalsen zijn gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 3 van het ontwerptracébesluit.

Relevante documenten 

Platform Participatie

Hoofdmenu