1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Spooromgeving Geldermalsen
 6. Tracébesluit

Spooromgeving GeldermalsenTracébesluit

Deze fase is afgerond U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

In het tracébesluit is het volgende vastgesteld:

 • Het aanleggen van een extra (derde) spoor ten westen van het huidige spoor tussen de aansluiting van de MerwedeLingeLijn op de spoorlijn Utrecht- Geldermalsen en station Geldermalsen.
 • Het verlengen van het wachtspoor voor doorgaande goederentreinen in zuidelijke richting ter hoogte van het emplacement Geldermalsen.
 • De verbreding van de spoorbrug over de rivier de Linge ten behoeve van het derde spoor.
 • Het aanleggen en wijzigen van sporen en wissels met de daarbij behorende voorzieningen in relatie tot het in lid 1 genoemde derde spoor, het in lid 2 genoemde wachtspoor en de in artikel 4 genoemde aanpassingen van de stationsvoorzieningen van het station Geldermalsen.
 • Het vervangen van de gelijkvloerse overweg Nieuwsteeg in Tricht door een onderdoorgang voor langzaam verkeer met trappen en voorzieningen voor minder validen. 
 • Het vervangen van de overweg Lingedijk door een onderdoorgang voor licht en middelzwaar lokaal verkeer en hulpdiensten met een doorgangshoogte van 3,60 m. 
 • De aanleg van een randweg om Tricht, aan de noordzijde van Tricht tussen de Middelweg/Steenoven en Lingedijk/De Twee Morgen met bijbehorende aansluitingen inclusief de aanleg van een fietspad tussen de Langstraat en de Meersteeg aan de zuidzijde van de randweg.
 • De aanleg van een onderdoorgang voor alle verkeer in de aan te leggen randweg om het spoor te kruisen.

Wijzigingen op het ontwerptracébesluit

Van 2 maart tot en met 12 april 2017 heeft het ontwerptracébesluit ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het tracébesluit spooromgeving Geldermalsen is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd.

 • In de tekst van het besluit en de toelichting en op de kaarten zijn zowel ambtshalve als naar aanleiding van de zienswijzen wijzigingen aangebracht. 
 • Er is nader onderzoek (metingen) uitgevoerd t.b.v. trillingen op het tracé Utrecht – Geldermalsen. Dit onderzoek is bijgevoegd als achtergronddocument.
 • Het ecologisch onderzoek is geactualiseerd omdat een nieuwe versie van Aerius beschikbaar was; daarom zijn de berekeningen voor stikstofdepositie opnieuw uitgevoerd.
 • Er is een overwegveiligheidsanalyse uitgevoerd vanwege het rijden van de twee extra intercity’s. Dit onderzoek is bijgevoegd als achtergronddocument.
 • De NGCE rapportage is geactualiseerd.

In de toelichting bij het tracébesluit is een aparte paragraaf 2.5 opgenomen met een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen.

Platform Participatie

Hoofdmenu