1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5. Spooruitbreiding Zwolle - Herfte

Spooruitbreiding Zwolle - Herfte

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

Fase 1Afgerond - zienswijze indienen op ontwerptracébesluit
Fase 2Afgerond - Beroep aantekenen tegen tracébesluit

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil de capaciteit van het spoor tussen Zwolle en de kruising bij Herfte vergroten. Hiertoe wordt het spoor tussen Zwolle en Herfte verdubbeld. Daarnaast wordt ook een vrije spoorkruising aangelegd, waardoor treinen van en naar Emmen en Meppel elkaar vrij kunnen kruisen. De treinen hoeven dan niet meer op elkaar te wachten en kunnen los van elkaar vertrekken.

Zwolle - Herfte

Tracébesluit

In het tracébesluit spooruitbreiding Zwolle Herfte worden infrastructurele voorzieningen en maatregelen vastgesteld:

 • Realiseren van twee extra geëlektrificeerde sporen tussen Zwolle en de spoorsplitsing bij Herfte.
 • Realiseren van een vrije spoorkruising (dive-under) bij Herfte.
 • Realiseren van nieuwe kunstwerken en vervanging van oude kunstwerken.
 • Verleggen van spoor 16 en verbreden van het perron 15 /16.
 • Vervangen van overweg Selhorst, vernieuwen van overweg Herfterlaan en aanpassen van overweg Valkenbergweg.
 • Verleggen en verwijderen van diverse sporen en wissels.
 • Realiseren van bereikbaarheidswegen voor onderhoud en hulpdiensten.
 • Verleggen van wegen en fietspaden.

Tevens bevat het tracébesluit maatregelen om negatieve gevolgen van de fysieke aanpassingen voor de omgeving te voorkomen.

Meer informatie

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de directie Participatie, telefoonnummer 070 456 8999.

Voor vragen over de inhoud van het tracébesluit kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via 0800 776 7245 of vul het contactformulier op de website in (opent in nieuw venster).

Kijk voor meer informatie op www.prorail.nl/projecten/zwolle (opent in nieuw venster).

Platform Participatie

Hoofdmenu