1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Suppletie Roggenplaat

Suppletie Roggenplaat

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de ontwerpbesluiten voor de Suppletie Roggenplaat.

Fase 1Afgerond -Zienswijze indienen op ontwerpbesluiten suppletie Roggenplaat
Fase 2Beroep instellen tegen definitieve besluiten

Door de aanleg van de Stormvloedkering Oosterschelde zijn de getijdenstromen in de Oosterschelde afgenomen. De getijstroom is niet sterk genoeg meer om de platen na een storm weer op te bouwen met zand en slib uit de geulen. Dit verschijnsel staat bekend als de zandhonger van de Oosterschelde. De zandhonger vormt een bedreiging voor natuur-, landschaps en recreatiewaarden en voor de waterveiligheid van het gebied. Daarom wil Rijkswaterstaat vanaf het najaar van 2017 een zandsuppletie uitvoeren op de Roggenplaat. Het zand hiervoor komt uit de Roompot.

Coentunnels

Ontwerpbesluiten voor de suppletie

  • Vergunning Wet natuurbescherming: Betreft een ontwerpbesluit naar aanleiding van de aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming.
  • Vergunning Ontgrondingenwet: Voor het suppleren van de Roggenplaat is materiaal nodig. Voor het maken van de (zand)winput in de Roompot is een ontgrondingenvergunning bij de Inspectie Leefomgeving en Transport aangevraagd.
  • Projectplan Waterwet: Voor het wijzigen van een waterstaatswerk is door de beheerder (Rijkswaterstaat) op grond van de Waterwet een ontwerpprojectplan vastgesteld voor het realiseren van de suppletie op de Roggenplaat en van een zandwinput in de Roompot.

Planning

WanneerWat
Verwachting in de zomer van 2017Mogelijkheid om beroep aantekenen tegen de definitieve besluiten

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen naar 088-489 0000.

Platform Participatie

Hoofdmenu