1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Suppletie Roggenplaat
  6. Besluiten

Suppletie RoggenplaatBesluiten

Deze fase is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen de besluiten Suppletie Roggenplaat.

In de vergunning Wet natuurbescherming (Gedeputeerde Staten van provincie Zeeland), Ontgrondingenwetvergunning (Minister van Infrastructuur en Waterstaat)en projectplan Waterwet (Minister van Infrastructuur en Waterstaat) is het volgende vastgesteld:

  • de wijze waarop de ontgronding van de Roompot plaats moet vinden
  • de wijze waarop de suppletie van de Roggenplaat moet plaatsvinden

Wijzigingen op ontwerpbesluiten

Van 12 mei tot en met 22 juni 2017 hebben de ontwerpbesluiten ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van de besluiten is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn te vinden in de Nota beantwoording zienswijzen. 

Relevante documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu