1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Suppletie Roggenplaat
  6. Besluiten

Suppletie RoggenplaatBesluiten

U kunt beroep instellen tegen de besluiten Suppletie Roggenplaat van donderdag 9 november tot en met woensdag 20 december 2017.

In de vergunning Wet natuurbescherming (Gedeputeerde Staten van provincie Zeeland), Ontgrondingenwetvergunning (Minister van Infrastructuur en Waterstaat)en projectplan Waterwet (Minister van Infrastructuur en Waterstaat) is het volgende vastgesteld:

  • de wijze waarop de ontgronding van de Roompot plaats moet vinden
  • de wijze waarop de suppletie van de Roggenplaat moet plaatsvinden

Wijzigingen op ontwerpbesluiten

Van 12 mei tot en met 22 juni 2017 hebben de ontwerpbesluiten ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van de besluiten is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn te vinden in de Nota beantwoording zienswijzen. 

Relevante documenten

Beroep instellen tegen de Ontgrondingenwetvergunning

U kunt tegen de Ontgrondingenwetvergunning van 9 november tot en met 20 december 2017 beroep instellen bij de Raad van State.

Meer informatie over hoe u een beroep kunt instellen en wat de kosten zijn, leest u op de pagina Beroep instellen.

Beroep instellen tegen het projectplan Waterwet

U kunt tegen het projectplan Waterwet van 9 november tot en met 20 december 2017 beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan u als indiener woonachtig of gevestigd bent. 

Meer informatie over waar het beroepschrift aan moet voldoen, hoe digitaal beroep ingediend kan worden en voorlopige voorziening vindt u op de website van Rechtspraak (link opent in nieuw venster).

Beroep instellen tegen de vergunning Wet natuurbescherming

U kunt tegen de vergunning Wet natuurbescherming van 9 november tot en met 20 december 2017 beroep instellen bij de rechtbank Zeeland- West-Brabant, Kousteensedijk 2, 4331 JE Middelburg. 

Meer informatie over waar het beroepschrift aan moet voldoen, hoe digitaal beroep ingediend kan worden en voorlopige voorziening vindt u op de website van Rechtspraak (link opent in nieuw venster).

Inzage

De papieren documenten liggen van 8 november tot en met 20 december 2017 ter inzage op de volgende locatie:

Instantie
Locatie
Plaats
Rijkswaterstaat Zee en Delta
Poelendaelesingel 18
Middelburg
Platform Participatie

Hoofdmenu