1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Theemswegtracé

Theemswegtracé

Fase 6 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het Tracébesluit Theemswegtracé.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerpstructuurvisie en milieueffectrapport
Fase 3Afgerond - Ter inzage legging vastgestelde structuurvisie
Fase 4Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerpnotitie reikwijdte en detailniveau
Fase 5Afgerond - Zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
Fase 6Afgerond - Beroep aantekenen tegen Tracébesluit

Bij Rozenburg (gemeente Rotterdam) ligt de Calandbrug. De brug ligt over het kanaal dat voor zeescheepvaart de enige toegang vormt van en naar de Brittanniëhaven. Over de brug loopt de rijksweg N15 en het spoorwegverkeer van en naar Europoort en de Maasvlakte. In 2020 is de Calandbrug aan het einde van haar technische levensduur. De brug vormt tevens een toekomstig knelpunt: door toenemend scheepvaartverkeer moet de brug vaker open, wat het toenemende treinverkeer hindert. Er is dus een toekomstbestendige oplossing nodig.

Rozenburgse sluis

Tracébesluit Theemswegtracé

De Havenspoorlijn wordt omgelegd via de route langs de Theemsweg en Neckarweg. De verlegging van het spoor loopt van km 20.750 van de Havenspoorlijn ter hoogte van de Merseyweg in de Botlek, tot km 25.175 ten westen van de huidige Calandbrug in de Europoort. Het tracé ligt op een verhoogd spoorviaduct, omdat kruisingen (met wegen, de kabels en leidingenstrook en de Rozenburgsesluis) ongelijkvloers moeten worden gerealiseerd.

Planning

WanneerWat
24 mei tot en met 4 juli 2017
Mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen tracébesluit

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Meer informatie over het project vindt u op de website www.portofrotterdam.com/theemswegtracé (let op: link opent in nieuw venster).

Platform Participatie

Hoofdmenu