1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Theemswegtracé
  6. Tracébesluit

TheemswegtracéTracébesluit

Fase 6 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het Tracébesluit Theemswegtracé.

In het Tracébesluit Theemswegtracé is het volgende vastgesteld:

  • De Havenspoorlijn wordt omgelegd via de route langs de Theemsweg en Neckarweg. De verlegging van het spoor loopt van km 20.750 van de Havenspoorlijn ter hoogte van de Merseyweg in de Botlek, tot km 25.175 ten westen van de huidige Calandbrug in de Europoort.
  • Het tracé ligt op een verhoogd spoorviaduct, omdat kruisingen (met wegen, de kabels en leidingenstrook en de Rozenburgsesluis) ongelijkvloers moeten worden gerealiseerd.

Wijzigingen op ontwerptracébesluit

Van 11 augustus tot en met 21 september 2016 hebben het Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport (projectMER) Theemswegtracé ter inzage gelegen. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Mede als gevolg hiervan is bij de vaststelling van het Tracébesluit Theemswegtracé een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Optimalisaties in het ontwerp voor het geluidabsorberend uitvoeren van de binnenzijde van het opstaande randelement over de gehele lengte van de verhoogde betonnen constructie op pijlers.
  • Verhoging van het opstaande randelement van 1.4 meter naar 1.7 meter over de gehele lengte van de verhoogde betonnen constructies op pijlers, gemeten vanaf de bovenkant van het spoor.

In het tracébesluit is in tabel 1 (pagina 49) een samenvattend overzicht opgenomen van de doorgevoerde wijzigingen.

Platform Participatie

Hoofdmenu