1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Verhoging maximumsnelheid A2 en A12

Verhoging maximumsnelheid A2 en A12

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt geen beroep meer instellen tegen het verkeersbesluit.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerpverkeersbesluit verhoging maximumsnelheid A2 en A12
Fase 2Afgerond - Beroep instellen tegen het verkeersbesluit verhoging maximumsnelheid A2 en A12

Sinds september 2012 is 130 km per uur op de autosnelweg de norm. Dat betekent dat de maximumsnelheid waar dat mogelijk is (permanent of dynamisch) 130 km per uur wordt. Een lagere maximumsnelheid is dus een uitzondering. Deze 130 km-norm staat in een besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur

Verkeersbesluit

Op rijksweg A2 in beide richtingen tussen het knooppunt Holendrecht (km 37,5) en de aansluiting Vinkeveen (4) (km 44,0) wordt de maximumsnelheid aangepast naar 130 km/h tussen 19.00 uur en 06.00 uur (volgende dag).

  • Dit betekent ten opzichte van de bestaande situatie alleen een verhoging van de maximumsnelheid in de avond en nacht
  • Hierdoor wordt de maximumsnelheid hetzelfde op het gehele traject Holendrecht - Maarssen over een lengte van 19,3 km
  • Het betreffende wegtraject A2 is gelegen in de gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen. 

Op rijksweg A12 in beide richtingen tussen de aansluiting Duiven (28) (km 138,1) en (kort voor) de Duitse grens (km 150,1 Li en km 149,3 Re) wordt de maximumsnelheid op dit wegtraject aangepast naar 130 km/h gedurende het gehele etmaal.

  • In de bestaande situatie geldt een maximumsnelheid van 120 km/h overdag en 130 km/h in de avond en nacht. Het onderscheid tussen dag, avond en nacht vervalt 
  • Op de A12 richting Duitsland bij de grensovergang (van km 149,3 Re tot aan de Duitse grens) blijft een maximumsnelheid gelden van 100 km/h
  • Het betreffende wegtraject A12 is gelegen in de gemeenten Duiven en Zevenaar.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Inhoudelijke informatie over de verhoging van de maximumsnelheid vindt u op de website van Rijkswaterstaat (opent in nieuw venster). U kunt hiervoor ook contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu