1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Verlenging Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Verlenging Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op het voornemen
Fase 2Vaststellen kabinetsbesluit en behandeling in het parlement
Fase 3Vaststellen besluit tot verlenging van het NSL

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een samenwerkingsprogramma tussen het Rijk gemeenten en provincies. Met het NSL werken decentrale overheden en rijk samen in de aanpak van luchtverontreiniging.

Wolk

Voornemen

De redenen om het het nationaal samenwerkingsprogramma te verlengen zijn:

  • Voorkomen dat er voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet een ander juridisch kader voor projecttoetsing geldt. Deze verlenging van het NSL voorkomt dat voor één of twee jaar de toetsingssystematiek van de Wet milieubeheer moet worden toegepast. Verlenging nu geeft bestuurlijke rust. 
  • De monitoring 2015 laat zien dat Nederland na afloop van het huidige NSL naar verwachting nog niet overal voldoet aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof. Daarom is voortzetting ook wenselijk.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 - 456 8999.

Voor inhoudelijke informatie over dit project kunt u een e-mail sturen naar inspraakverlengenNSL@minienm.nl.

Heeft u na het bezoeken van de website nog inhoudelijke vragen over het ontwerpbesluit? Dan kunt u bellen naar de directie Klimaat Lucht en Geluid via telefoonnummer 070 - 456 60 61.
Platform Participatie

Hoofdmenu