1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Natura 2000 Voordelta

Natura 2000 Voordelta

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen de vaststelling van het beheerplan.

Fase 1Afgerond - zienswijze indienen op ontwerpbeheerplan
Fase 2Afgerond - Beroep aantekenen tegen vaststelling definitief beheerplan

Het doel van het beheerplan is om diersoorten, zoals vissen, vogels en zeezoogdieren, en hun leefomgeving in de Voordelta te beschermen en ervoor te zorgen dat die blijven bestaan. Hierbij staat de balans tussen bescherming en gebruik van het gebied centraal. Rijkswaterstaat heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het beheerplan voor de periode 2015-2021 opgesteld, samen met de provincie Zeeland, de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken en betrokkenen uit het gebied.

beheerplan voordelta

Beheerplan

In de Voordelta zijn vijf rustgebieden voor zeehonden en vogels én een bodembeschermingsgebied ingesteld. Hiermee bereiken we:

  • bescherming van diverse diersoorten en hun leefomgeving
  • compensatie van natuur die door de aanleg van de Tweede Maasvlakte verloren is gegaan.

Het ontwerpbeheerplan heeft van 28 november 2014 tot en met 8 januari 2015 ter visie gelegen. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbeheerplan of belanghebbenden die het niet eens zijn met een wijziging ten opzichte van het ontwerpbeheerplan, kunnen beroep instellen tegen het definitieve beheerplan.

Een beroep schorst niet de werking van het beheerplan. Het definitieve beheerplan is inmiddels van kracht.

Planning

WanneerWat
Tot en met 2021Beheerplan periode

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met Saskia Huys, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, telefoon 0118 - 622 000, of kijken op de website van Rijkswaterstaat.

Platform Participatie

Hoofdmenu