1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Internetconsultatie: wijziging bijlage 10 van de activiteitenregeling milieubeheer “derde lichting”

Internetconsultatie: wijziging bijlage 10 van de activiteitenregeling milieubeheer “derde lichting”

U kunt niet meer reageren op de wijziging bijlage 10 van de activiteitenregeling milieubeheer.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wijzigt bijlage 10 van de activiteitenregeling milieubeheer. Bijlage 10 bevat maatregellijsten die bedrijven kunnen gebruiken om te voldoen aan de norm van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De maatregellijsten worden regelmatig gewijzigd.

Natuur in de stad

Doel van de regeling

Het opstellen van de maatregellijsten in bijlage 10 is aangekondigd in het Energieakkoord voor duurzame groei. Het streven is om voor zoveel mogelijk bedrijfssectoren lijsten met maatregelen op te stellen. De lijsten met erkende maatregelen hebben tot doel het bedrijfsleven en het bevoegde gezag handvatten te bieden bij de invulling van de besparingsplicht van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Met de lijsten kunnen bedrijven gemakkelijker bepalen met welke maatregelen ze aan de energiebesparingsverplichting voldoen.

Dit heeft naar verwachting een positief effect op het behalen van de energiebesparingsdoelstellingen van het Energieakkoord. De maatregelen uit bijlage 10 zijn niet verplicht. Bedrijven mogen ook gelijkwaardige andere maatregelen treffen om aan de besparingsverplichting te voldoen. De invulling van deze verplichting blijkt in de praktijk lastig te zijn. De lijsten helpen de bedrijven bij de invulling ervan.

Platform Participatie

Hoofdmenu