1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. IC: Wijziging Besluit spoorwegpersoneel 2011 ivm de toedeling van bevoegdheden aan spoorwegondernemingen

IC: Wijziging Besluit spoorwegpersoneel 2011 ivm de toedeling van bevoegdheden aan spoorwegondernemingen

U kunt niet meer reageren op de Wijziging Besluit spoorwegpersoneel 2011 ivm de toedeling van bevoegdheden aan spoorwegondernemingen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit en de Regeling spoorwegpersoneel 2011 voor. Hiermee wordt de Spoorwegwet geharmoniseerd met de Machinistenrichtlijn (2007/59/EG). De beoordeling voor het bevoegdheidsbewijs voor machinisten verschuift hiermee van de minister naar spoorwegondernemingen. Deze internet consultatie betreft het ontwerp besluit. Consultatie van de regeling vindt op een later moment plaats.

CIRES

Doel van de regeling

De aanpassing van het Besluit spoorwegpersoneel beoogt de Nederlandse regelgeving ten aanzien van het afgeven van bevoegdheidsbewijzen aan te laten sluiten op de Europese regelgeving. Daarnaast worden enkele uitvoeringsproblemen en wetgeving technische onvolkomenheden opgelost.

Doelgroepen die worden geraakt

Doelgroepen die worden geraakt:

  • personen die opgeleid en geëxamineerd willen worden als machinist op het spoorwegnet van de Unie of erkend willen worden als examinator;
  • spoorwegondernemingen die machinisten willen opleiden en beoordelen voor het rijden met treintypen en specifieke spoorwegtrajecten.
  • de Stichting VVRV die de beoordelingen tot dusver namens de minister uitvoerde.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de regeling? Dat kan via de website www.internetconsultatie.nl (opent in nieuw venster).

Platform Participatie

Hoofdmenu