1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Internetconsultatie wijziging van de regeling bodemkwaliteit in verband met periodieke actualisatie

Internetconsultatie wijziging van de regeling bodemkwaliteit in verband met periodieke actualisatie

U kunt niet meer reageren op wijziging van de regeling bodemkwaliteit in verband met periodieke actualisatie.

De Regeling bodemkwaliteit geeft naast technische invulling van het Besluit bodemkwaliteit ook invulling aan de regels voor de kwaliteitsborging in het bodembeheer. Hiervoor zijn normen in de regeling opgenomen op basis waarvan bedrijven en personen voor bepaalde werkzaamheden kunnen worden gecertificeerd of geaccrediteerd en erkend. Deze normdocumenten zijn niet statisch. Innovaties en veranderende inzichten kunnen aanleiding geven tot aanpassing van deze documenten. De Regeling bodemkwaliteit moet hierop worden aangepast. Deze actualisatie vindt periodiek plaats. De uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regeling wordt hierdoor verbeterd.

Omgevingsvisie

Reageren

Wilt u reageren op de wijziging van de regeling bodemkwaliteit in verband met periodieke actualisatie? Dat kan. U kunt tot en met 18 september reageren via het platform internetconsultatie. Hier kunt u ook de wijzigingsregeling bekijken.

Platform Participatie

Hoofdmenu