1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Internetconsultatie wijziging van de regeling bodemkwaliteit en enkele andere ministeriële regelingen

Internetconsultatie wijziging van de regeling bodemkwaliteit en enkele andere ministeriële regelingen

U kunt niet meer reageren op de ontwerp wijzigingsregeling bodemkwaliteit.

De regeling bodemkwaliteit regelt de kwaliteitsborging in het bodembeheer. Sommige werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door erkende personen of bedrijven. Daarbij wordt voor elke werkzaamheid aangegeven volgens welke normdocumenten de werkzaamheid moet worden verricht. Deze vormen de grondslag voor het verlenen van certificaten en erkenningen. Innovaties en veranderende inzichten kunnen aanleiding geven tot aanpassing van deze documenten.

Het doel van de wijziging is tweeledig:
• voldoen aan Europeesrechtelijke verplichtingen en;
• inzicht krijgen in de gevolgen van de implementatie voor de praktijk. 

Omgevingsvisie

Reageren

Wilt u reageren op de wijziging van de regeling bodemkwaliteit (normdocumenten)? Dat kan. U kunt tot en met 26 juni 2016 reageren via het platform internetconsultatie. Hier kunt u ook de wijzigingsregeling bekijken.

Platform Participatie

Hoofdmenu