1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. IC: Wijziging regeling ammoniak geurhinder veehouderij

IC: Wijziging regeling ammoniak geurhinder veehouderij

U kunt niet meer reageren op de wijziging regeling ammoniak geurhinder veehouderij.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een periodieke wijziging voor van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Met de wijziging van de Rgv wil het ministerie de emissiefactoren voor geur in overeenstemming brengen met de daadwerkelijke geuremissie van luchtwassystemen in de praktijk. Met de wijziging van de Rav worden enkele emissiefactoren voor ammoniak geactualiseerd.

Natuur in de stad

Doel van de regeling

De wijziging houdt voor een belangrijk deel verband met een onderzoek naar de effectiviteit van gecombineerde luchtwassystemen. Bepaalde typen gecombineerde luchtwassystemen verwijderen minder geur dan gedacht. De emissiefactoren voor geur worden nu aangepast zodat deze overeenkomen met de geuremissie van deze luchtwassystemen in de praktijk.

Het gaat om de geuremissiefactoren voor gecombineerde en biologische luchtwassystemen met hoge reductiepercentages (> 50%). Daarnaast worden enkele ammoniakemissiefactoren geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen.

Doelgroepen die worden geraakt

  • Veehouderijen waarin een gecombineerd luchtwassysteem of een biologisch luchtwassysteem met hoog reductiepercentage wordt toegepast, waarvoor de emissiefactoren voor geur wordt verhoogd. En veehouderijen die het voornemen hebben om zo’n luchtwassysteem te gaan toepassen. Het gaat met name om varkenshouderijen en vleeskalverenhouderijen in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Deze luchtwassystemen worden voornamelijk daar toegepast.
  • Omwonenden van deze veehouderijen.
  • Gemeenten en provincies waarin deze veehouderijen zijn gelegen.
  • Andere veehouderijen waarvan de emissiefactoren voor ammoniak worden aangepast.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de regeling? Dat kan via de website www.internetconsultatie.nl (opent in nieuw venster).

Platform Participatie

Hoofdmenu