1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Internetconsultatie wijziging regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto

Internetconsultatie wijziging regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto

U kunt niet meer reageren op de wijziging regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto.

Met deze ontwerpwijziging wordt de huidige maximale onkostenvergoeding per vrijwilliger van € 181,51 gelijk getrokken met de hoogte van de algemeen geldende belastingvrije voet voor vrijwilligers: €1.500 per jaar.

Met deze aanpassing wordt meer ruimte geboden aan organisaties en vrijwilligers die een maatschappelijke functie vervullen door het aanbieden van vervoer tegen een onkostenvergoeding. Zij kunnen immers meer betalingen ontvangen zonder het grensbedrag, waarboven de vereisten voor taxivervoer gaan gelden, te overschrijden.

Vrijwilligersorganisaties kennen zelfs helemaal geen grensbedrag meer. Het doel van deze consultatie is betrokkenen informeren en consulteren over de voorgenomen wijziging.

Personenvervoer
Platform Participatie

Hoofdmenu