1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Internetconsultatie: wijziging van de Wet bescherming Antarctica

Internetconsultatie: wijziging van de Wet bescherming Antarctica

U kunt niet meer reageren op de wijziging van de Wet bescherming Antarctica (WbA).

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken willen de Wet bescherming Antarctica (WbA) wijzigen om drie knelpunten in de uitvoering weg te nemen. Daarmee wordt geborgd dat de WbA ook in de toekomst de beoogde hoge bescherming voor het Antarctisch gebied biedt en passende randvoorwaarden voor wie het gebied betreedt (toeristisch, wetenschappelijk of voor inspectie).

Antarctica

Doel van de regeling

Met het voorstel van wet wordt het mogelijk gemaakt dat de verantwoordelijke bewindspersonen het bestaande betredingsverbod van Speciaal Beschermde Antarctische Gebieden (Antarctic Specially Protected Areas: ASPA’s) voor een beperkt aantal gebieden opheft. Het gaat dan om die gebieden waarbinnen ook plaatsen van historische waarde of monumenten (HSM’s) liggen, die voor toeristen interessant zijn, én waar toerisme in internationaal vastgestelde Beheersplannen nadrukkelijk is toegestaan.

Platform Participatie

Hoofdmenu