1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Internetconsultatie: wijziging Wet milieubeheer maximaal budget meerjarenprogramma geluidsanering

Internetconsultatie: wijziging Wet milieubeheer maximaal budget meerjarenprogramma geluidsanering

U kunt niet meer reageren op de wijziging van de Wet milieubeheer.

In de Wet milieubeheer is geregeld dat Rijkswaterstaat en ProRail voor alle hoofd(spoor)wegen een saneringsplan opstellen. In het saneringsplan staat welke maatregelen getroffen moeten worden op basis van bestaande geluidhinder. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil de Wet milieubeheer wijzigen.

Spooromgeving Geldermalsen

Doel van de regeling

Doel van de voorgenomen wetswijziging is om de saneringsmaatregelen te kunnen prioriteren zodat het beschikbare budget niet wordt overschreden. Het gaat om maatregelen, zoals stille wegdekken, raildempers en geluidschermen.

Het gevolg van de wijziging is dat voor de laagst belaste saneringsobjecten (dit zijn woningen en geluidgevoelige gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen) in sommige gevallen geluidbeperkende maatregelen niet getroffen worden. Voor alle saneringsobjecten wordt wel budget gereserveerd om zo nodig gevelisolatie uit te voeren zodat wordt voldaan aan de wettelijke binnenwaarde. Er zullen dus geen saneringsobjecten buiten de boot vallen.

Reageren

Meer informatie over de wijziging Wet milieubeheer vindt u op het platform internetconsultatie. Hier kunt u ook de documenten van het wetsvoorstel bekijken.

Platform Participatie

Hoofdmenu