1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Internetconsultatie: Wijziging Wet milieubeheer: grondslag erkenningplicht pers die stoffen en preparaten naar NL brengen

Internetconsultatie: Wijziging Wet milieubeheer: grondslag erkenningplicht pers die stoffen en preparaten naar NL brengen

U kunt niet meer reageren op de wijziging Wet milieubeheer: grondslag erkenningplicht pers die stoffen en preparaten naar NL brengen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil een erkenningsplicht invoeren voor personen die bedrijfsmatig vuurwerk en pyrotechnische artikelen importeren. Hiertoe wordt het toepassingsbereik van artikel 11a.2 van de Wet milieubeheer uitgebreid. Met uitbreiden van de Wet milieubeheer kunnen regels worden gesteld betreffende het binnen Nederland brengen van vuurwerk.

Natuur in de stad

Doel van de regeling

Het wijzigingsbesluit is bedoeld in het kader van een stelsel van maatregelen om de handel in illegaal vuurwerk aan te pakken. Hierdoor wordt het mogelijk door de invoering van een erkenningsregeling voor personen die vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik bedrijfsmatig binnen Nederland brengen, de handel in illegaal vuurwerk aan te pakken en de handhaving effectiever te maken.

Platform Participatie

Hoofdmenu