1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Internetconsultatie: Wijzigingsbesluit financiële bepalingen bodemsanering

Internetconsultatie: Wijzigingsbesluit financiële bepalingen bodemsanering

U kunt niet meer reageren op het Wijzigingsbesluit financiële bepalingen bodemsanering.

Met dit besluit wordt het besluit financiële bepalingen bodemsanering gewijzigd. De wens tot versnelling vloeit voort uit het convenant bodem en bedrijfsleven 2015 en uit de komst van de Omgevingswet.

Financiën

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de wijziging van het besluit financiële bepalingen bodemsanering? Dat kan via het platform internetconsultatie. Hier kunt u ook de documenten van het ontwerpbesluit bekijken.

Platform Participatie

Hoofdmenu