1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Winning van zand Noordzee 2018-2027

Winning van zand Noordzee 2018-2027

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op ontwerpvergunningen, de aanvragen en de milieueffectrapportages van 13 april tot en met 24 mei 2018.

Fase 1Afgerond - zienswijze indienen op voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport
Fase 2Zienswijze indienen op ontwerpvergunningen, aanvragen en milieueffectrapportages

Rijkswaterstaat, DEME Building Materials en Havenbedrijf Rotterdam, verenigd in de stichting LaMER, hebben het voornemen grootschalig zand te winnen in de Noordzee. Voor Rijkswaterstaat betreft het suppletiezand en voor de Stichting LaMER gaat het om ophoogzand. Voor ieder van deze activiteiten is een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet vereist. Voor elk van deze vergunningen is een MER-procedure doorlopen.

Gebruik van suppletiezand

Ontwerpbesluit

In een van de ontwerpvergunningen staat het voornemen om aan Rijkswaterstaat Zee en Delta te Rijswijk vergunning op grond van de Ontgrondingenwet voor het winnen van maximaal 161 miljoen m3 zeezand uit geselecteerde zoekgebieden te verlenen. Het gewonnen zand zal gebruikt worden voor suppleties ten behoeve van de kustlijnzorg.

De overige twee ontwerpvergunningen bevatten het voornemen om aan DEME Building Materials N.V. en Havenbedrijf Rotterdam N.V. voor 5 jaar vergunning te verlenen voor het winnen van 2 respectievelijk 10 miljoen m3 zeezand uit een aantal zandwinvakken in de Noordzee.

Planning

WanneerWat
13 april tot en met 24 mei 2018Zienswijze indienen op zienswijze indienen ontwerpvergunningen, aanvragen en milieueffectrapportages
Medio 2018Nota van Antwoord beschikbaar
Medio 2018Definitieve vergunning
3e kwartaal 2018Beroep instellen tegen definitief besluit

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Voor meer informatie over de ontwerp vergunningen en de milieueffect rapporten en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op https://www.noordzeeloket.nl.

Voorts kunt u voor inhoudelijke vragen over de ontwerpvergunningen voor DEME Building Materials en Havenbedrijf Rotterdam kunt u contact opnemen met Sander de Jong, telefoon 06 52 56 27 19 of e-mail: sander.de.jong@rws.nl.

Voor inhoudelijke vragen over de ontwerpvergunning voor Rijkswaterstaat kunt u contact opnemen met Emile Lamers via het Meld- en Informatiecentrum Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), telefoon 088 489 00 00.

Platform Participatie

Hoofdmenu