1. Home
  2.   Projecten
  3.   Lopende projecten
  4. Projecten waarbij u nu kunt meedenken

Projecten waarbij u nu kunt meedenken

Op deze pagina vindt u de projecten waar u op dit moment aan kunt deelnemen, bijvoorbeeld via een zienswijze of door beroep aan te tekenen. Klik op een project om meer te lezen over de participatiemogelijkheden. 

Spooromgeving Geldermalsen Spooromgeving Geldermalsen

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het tracébesluit van 20 december 2017 tot en met 30 januari 2018.

Militaire luchthaven de Kooy Militaire luchthaven De Kooy

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpluchthavenbesluit en het milieueffectrapport Militaire luchthaven De Kooy van 22 december 2017 tot en met donderdag 1 f ...

A67 Leenderheide - Zaarderheiken A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen om een structuurvisie op te stellen in het kader van de MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken van 5 janua ...

A15 Maasvlakte Vaanplein A15 Papendrecht – Sliedrecht: wegverbreding

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit A15 Papendrecht – Sliedrecht en het ontwerpsaneringsplan A15 Papendrecht – Sliedrecht van 11 januari tot e ...

Schiphol Maximum aantal nachtvluchten op luchthaven Schiphol

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de vaststelling van een maximum aantal v ...

A20 Nieuwerkerk aan den IJssel A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda

U kunt een zienswijze indienen op het voornemen om een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure te starten voor de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda van 19 januari tot en met 15 februari 2018.

Kaderrichtlijn Water 430x220 Kaderrichtlijn Water

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp werkprogramma, tijdschema en belangrijke waterbeheerskwesties voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, van 22 dece ...

Platform Participatie

Hoofdmenu