1. Home
  2.   Projecten
  3.   Lopende projecten
  4. Meer projecten waarbij u nu kunt meedenken

Meer projecten waarbij u nu kunt meedenken

Op deze pagina vindt u de projecten waar u op dit moment aan kunt deelnemen, bijvoorbeeld via een zienswijze of door beroep aan te tekenen. Klik op een project om meer te lezen over de participatiemogelijkheden. 

Gebruik van suppletiezand Winning van zand Noordzee 2018-2027

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op ontwerpvergunningen, de aanvragen en de milieueffectrapportages van 13 april tot en met 24 mei 2018.

Schiphol IC: Wijziging Besluit slotallocatie

U kunt reageren op de Wijziging Besluit slotallocatie tot en met 30 mei 2018.

Natuur in de stad IC: Wijziging regeling ammoniak geurhinder veehouderij

U kunt reageren op de wijziging regeling ammoniak geurhinder veehouderij tot en met 30 mei 2018.

Oosterschelde Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022

U kunt beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit van 16 mei tot en met 26 juni 2018.

Kaderrichtlijn Water 430x220 Kaderrichtlijn Water

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen van 22 december 2017 tot en met 21 juni 2018.

Platform Participatie

Hoofdmenu