1. Home
  2.   Projecten
  3.   Lopende projecten
  4. Meer projecten waarbij u nu kunt meedenken

Meer projecten waarbij u nu kunt meedenken

Op deze pagina vindt u de projecten waar u op dit moment aan kunt deelnemen, bijvoorbeeld via een zienswijze of door beroep aan te tekenen. Klik op een project om meer te lezen over de participatiemogelijkheden. 

Oosterschelde Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022

U kunt beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit van 16 mei tot en met 26 juni 2018.

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelwegen

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het verkeersbesluit van 7 juni tot en met 19 juli 2018.

A4 Haaglanden N14 A4 Haaglanden-N14

Het project bevindt zich in fase 4. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen een project-MER op te stellen voor het (ontwerp) tracébesluit van 7 juni tot en met 4 juli 2018.

Meisje Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt beroep instellen tegen het peilbesluit IJsselmeergebied van 19 juni tot en met 30 juli 2018.

Platform Participatie

Hoofdmenu