1. Home
  2.   Projecten
  3.   Lopende projecten
  4. Meer projecten waarbij u nu kunt meedenken

Meer projecten waarbij u nu kunt meedenken

Op deze pagina vindt u de projecten waar u op dit moment aan kunt deelnemen, bijvoorbeeld via een zienswijze of door beroep aan te tekenen. Klik op een project om meer te lezen over de participatiemogelijkheden. 

Meteren - Boxtel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport van 16 maart tot en met 26 april 2018.

Gooimeer Natura 2000: IJsselmeergebied

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het beheerplan van 21 maart tot en met 1 mei 2018.

Emissie IC: Regeling energie vervoer

U kunt reageren op de regeling energie vervoer tot en met 2 mei 2018.

Wolk Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018

Het project bevindt zich in de fase concept-kabinetsbesluit. U kunt een zienswijze indienen op het concept-kabinetsbesluit van 27 maart tot en met 7 mei 2018.

Taxi Internetconsultatie: Vereenvoudiging taxiregelgeving

U kunt reageren op de regeling vereenvoudiging taxiregelgeving tot en met 7 mei 2018.

Financiën IC: Implementatieverslag Verdrag van Aarhus

U kunt reageren op de het implemtatieverslag Verdrag van Aarhus tot en met 11 mei 2018.

NOVI Nationale omgevingsvisie (NOVI)

Het project bevindt zich in stap 1. U kunt een zienswijze indienen op de NOVI van 20 april tot en met 18 mei 2018. In onderstaande tabel onder stap 1 staat beschreven waarop u een zienswijze kunt indi ...

Gebruik van suppletiezand Winning van zand Noordzee 2018-2027

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op ontwerpvergunningen, de aanvragen en de milieueffectrapportages van 13 april tot en met 24 mei 2018.

Kaderrichtlijn Water 430x220 Kaderrichtlijn Water

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen van 22 december 2017 tot en met 21 juni 2018.

Platform Participatie

Hoofdmenu