1. Home
  2.   Participatie
  3.   Uitkomsten gebruikersonderzoek
  4. Uitkomsten onderzoek naar publieksvriendelijkheid zienswijzenproces: aan de slag met de aanbevelingen

Uitkomsten onderzoek naar publieksvriendelijkheid zienswijzenproces: aan de slag met de aanbevelingen

De directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in kwartaal vier van 2017 een onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen en behoeften van de indieners van zienswijzen. Het doel van het onderzoek was om inzicht te geven in de waardering, wensen en verwachtingen van indieners over het huidige zienswijzeproces en de ingezette communicatiemiddelen, om de directie Participatie handvatten te geven om het dienstverleningsproces en de communicatiemiddelen verder te verbeteren.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van interviews en een online enquête op anonieme basis. 228 indieners hebben de online enquête ingevuld en met een aantal indieners is een interview gehouden.

Uit het onderzoek komen een aantal aanbevelingen:

  • Meer aandacht voor gerichte verspreiding van kennisgevingen. Bijvoorbeeld door het informeren van belangengroeperingen;
  • Bevorderen van de toegankelijkheid van de inhoudelijke informatie over een project; Bijvoorbeeld door het maken van korte samenvattingen;
  • Inzicht geven in het zienswijzeproces, door het maken van visuele overzichten van het zienswijzeproces en het tijdspad van het betrokken project;
  • Gebruik simpele taal, door vaktaal te vermijden of uit te leggen en te kijken waar visuele ondersteuning kan helpen;
  • Geef meer individuele terugkoppeling op de zienswijze;
  • Houd indieners tussentijds op de hoogte van de behandeling van de zienswijze.

Acties ondernemen

De directie Participatie onderzoekt, samen met de relevante uitvoeringsorganisaties zoals Rijkswaterstaat, op welke manier wij de aanbevelingen kunnen doorvoeren voor de projecten die wij begeleiden. Als eerste zullen we ons gaan richten op het begrijpelijker maken van de informatie op onze website daar waar dat op korte termijn snel uit te voeren is. Bijvoorbeeld door te letten op de begrijpelijkheid van onze teksten en het vermijden of uitleggen van vaktaal, en door extra informatie te verstrekken over de zienswijzeprocedure zelf.

In juli van dit jaar kunt u op deze webpagina lezen welke acties we verder gaan ondernemen om het indienen van een zienswijze voor u gemakkelijker te maken.

Meer informatie

Als u vragen heeft naar aanleiding van het onderzoek, kunt u contact opnemen via info@platformparticipatie.nl.

Platform Participatie

Hoofdmenu