Platform Participatie

Waarom is het belangrijk om mijn privacy te beschermen?

Als u een zienswijze indient, worden de bijbehorende persoonsgegevens verwerkt. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zijn niet openbaar, maar de inhoud van uw zienswijze wél. Dit betekent dat anderen ingediende zienswijzen bij IenW kunnen opvragen en bekijken. Als u niet wilt dat uw zienswijze herleidbaar is tot u of dat anderen kennis kunnen nemen van uw (bijzondere) persoonsgegevens, dan luidt het advies om geen (bijzondere) persoonsgegevens of tot u (herleidbare) informatie in de inhoud of titel van uw zienswijze op te nemen. Indien u dat toch doet, dan gaan wij ervan uit, in verband met de openbaarheid van de zienswijzen, dat u geen bezwaar hebt tegen inzage van deze gegevens door anderen.

Cookie-instellingen