Platform Participatie

Heb ik toegang tot mijn persoonsgegevens?

Ja, u heeft toegang tot uw persoonsgegevens op drie verschillende manieren:

  1. Ik heb een digitale zienswijze ingediend.
    Via de door u ontvangen mail met de ontvangstbevestiging kunt u tijdens de zienswijzentermijn van het project toegang krijgen om gegevens in te zien. Na afloop van de zienswijzentermijn kunt u een verzoek indienen, zie punt 3.
  2. Ik heb een schriftelijke/mondelinge zienswijze ingediend.
    In dit geval kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, zie punt 3.
  3. Ik wil een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of een bezwaar indienen op de verwerking van mijn persoonsgegevens.
    U kunt een verzoek indienen via avg@minienm.nl.

Om er zeker van te zijn dat u het verzoek tot inzage heeft gedaan, vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs met het verzoek mee te sturen.

IenW reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek. Bij complexe vraagstukken hanteert IenW een doorlooptijd van maximaal drie maanden vanaf het moment dat uw verzoek bij ons binnenkomt. Mocht dit van toepassing zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Cookie-instellingen