Platform Participatie

Deelt IenW mijn gegevens met anderen?

IenW verstrekt uw persoonsgegevens niet aan anderen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de wettelijke taak. Indien dit van toepassing is, legt IenW afspraken vast in een zogenoemde verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgt IenW dat uw privacy dezelfde mate van bescherming krijgt als bij IenW zelf.

Cookie-instellingen