Platform Participatie

Waarom deel ik mijn persoonsgegevens bij het indienen van een zienswijze?

De minister van IenW heeft uw persoonsgegevens nodig om uw ingebrachte belang te kunnen wegen bij de besluitvorming van een plan of project. Ook gebruikt IenW uw persoonsgegevens om u te informeren over het (vervolg van het) participatieproces en de stand van zaken van het plan of besluit waarover u een zienswijze heeft ingediend. Zo krijgt u bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging, maar ook een reactie op uw zienswijze. Ten slotte kunt u alleen in beroep gaan als u kunt aantonen dat u een zienswijze hebt ingediend. Voor al deze zaken zijn persoonsgegevens nodig.

Cookie-instellingen