Platform Participatie

Wat doet IenW met mijn persoonsgegevens/ waar worden ze voor gebruikt?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • De belangenafweging;
  • Het verzamelen van relevante feiten;
  • Communicatie met u over het plan of besluit waarover u een zienswijze heeft ingediend.
  • IenW gebruikt uw zienswijze ook om toekomstige plannen en besluiten van het ministerie te verbeteren.
Cookie-instellingen