Platform Participatie

Welk risico loop ik als ik persoonsgegevens opneem in mijn zienswijze?

Indien u (bijzondere) persoonsgegevens in uw zienswijze opneemt, dan loopt u het risico dat anderen daarvan kennis nemen wanneer zij een verzoek indienen om de ingediende zienswijzen te mogen inzien. IenW is verplicht aan dit verzoek gehoor te geven (uitzonderingen daargelaten). Hierdoor heeft u geen controle over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Cookie-instellingen