Platform Participatie

Welke rechten heb ik?

Na het indienen van een zienswijze heeft u de volgende rechten:

  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Dit houdt in dat u het recht heeft in te zien welke persoonsgegevens het ministerie van u verwerkt. Dit zijn de persoonsgegevens die u zelf heeft ingevuld bij uw zienswijze.
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen. Indien de persoonsgegevens volgens u, gelet op de verwerkingsdoeleinden, onjuist zijn, kunt u het ministerie hierop wijzen.
  • U heeft het recht om vergeten te worden. Dit houdt in dat IenW op uw verzoek de door u verstrekte persoonsgegevens inclusief zienswijze moet verwijderen.
  • U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het ministerie kunt vragen om een eenvoudig overzicht van uw persoonsgegevens, zodat u dit overzicht gemakkelijk kunt doorgeven aan een andere organisatie.
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IenW.
Cookie-instellingen