Platform Participatie

Hoe kan ik de privacy van anderen beschermen?

Indien u een zienswijze namens iemand anders indient, handelt u op dezelfde wijze als hiervoor beschreven. Controleer bij het indienen van een zienswijze of u (bijzondere) persoonsgegevens van of informatie herleidbaar tot andere personen uit de inhoud en de titel(s) van de zienswijze hebt gehaald.

Cookie-instellingen